Links

Links en nieuwsfacts David Krekels

NBBU
Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendbedrijven
http://www.nbbu.nl

ABU
Algemene Bond Uitzendondernemingen
http://www.abu.nl

VIA
Vereniging Internationale Arbeidsbemiddeling
http://www.via-eu.com

SKIA
Stichting Keurmerk Internationale Arbeidsbemiddeling
http://www.skia-eu.com

COV
Centrale Organisatie voor de Vleessector
http://www.cov.nl

LTO Nederland
Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland
http://www.lto.nl

VNV
Vereniging voor de Nederlandse Vleeswarenindustrie
http://www.vleeswarenindustrie.eu

Bouwend Nederland
Vereniging voor Bouw- en Infrabedrijven
http://www.bouwendnederland.nl

SZW
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/szw

Belastingdienst
http://www.belastingdienst.nl

UWV
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
http://www.uwv.nl

UWV uitzendbranche
Specifieke informatie voor de uitzendbranche
http://www.uwv.nl/uitzendbranche

Weet hoe het zit
Informatieve website van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
http://www.weethoehetzit.nl

Vreemdeling en Arbeid
Informatieve website over buitenlandse werknemers in Nederland
http://www.vreemdelingenarbeid.nl

SNCU
Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten
http://www.sncu.nl

STIPP
Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten
http://www.stippensioen.nl

STAF
Stichting ARBO Flexbranche
http://www.arboflexbranche.nl

STOOF
Stichting Opleiding & Ontwikkeling Flexbranche
http://www.stoof-online.nl

RI&E
Steunpunt Risico Inventarisatie & Evaluatie
http://www.rie.nl

Identiteitsdocumenten
Informatie website over identiteitsdocumenten
http://www.identiteitsdocumenten.nl

ID Checker
Online identiteitscontrole
http://www.idchecker.nl

Leren-Werken
Informatieve website over de combinative werken en leren
http://www.leren-werken.nl

EVC
Erkenning Verworven Competenties
http://www.kenniscentrumevc.nl

NVI
Nederlandse Vereniging van Incasso-ondernemingen
http://www.nvio.nl

Arbeidsinspectie
Informatie website over de Arbeidsinspectie
http://www.arbeidsinspectie.nl

David Krekels: Mijn specialisatie is het begeleiden en opzetten van trainingsaspecten en leerpaden zodoende de gang van zaken bij bedrijven optimaal te laten verlopen. Wij adviseren detacheerders en payroll- en uitzendondernemingen.

Mede door de unieke samenwerking met vakbonden en inspectie-instellingen bied ik u ongekende expertise op het gebied van de Nederlandse uitzendmarkt en wetgeving. De know how omtrent de werkwijze en gedachtengang van al deze instanties heb ik in huis. Alles draait om kunde en vertrouwen. Als spil en vangnet voor uw onderneming ben ik trefzeker in alle opzichten! Zorgeloos ondernemen bestaat echt. Maar u moet wel de juiste keuzes maken en beslissingen nemen. Wij volgen de ABU Cao en zijn NEN-4400-1, VCU én VCA gecertificeerd.

David Krekels: “Wij adviseren en begeleiden”