Nuttige links

Nieuwsfeiten in een overzicht


NBBU
Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendbedrijven

Homepage

ABU
Algemene Bond Uitzendondernemingen
http://www.abu.nl/

VIA
Vereniging Internationale Arbeidsbemiddeling
http://www.via-eu.com

SKIA
Stichting Keurmerk Internationale Arbeidsbemiddeling
http://www.skia-eu.com/

COV
Centrale Organisatie voor de Vleessector
http://www.cov.nl/

LTO Nederland
Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland
http://www.lto.nl/

VNV
Vereniging voor de Nederlandse Vleeswarenindustrie
http://www.vleeswarenindustrie.eu/

Bouwend Nederland
Vereniging voor Bouw- en Infrabedrijven
http://www.bouwendnederland.nl/

SZW
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/szw/

Belastingdienst
http://www.belastingdienst.nl/

UWV
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
http://www.uwv.nl/

UWV uitzendbranche
Specifieke informatie voor de uitzendbranche
http://www.uwv.nl/uitzendbranche

Weet hoe het zit
Informatieve website van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
http://www.weethoehetzit.nl/

Vreemdeling en Arbeid
Informatieve website over buitenlandse werknemers in Nederland
http://www.vreemdelingenarbeid.nl/

SNCU
Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten

Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten

STIPP
Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten
http://www.stippensioen.nl/

STAF
Stichting ARBO Flexbranche
http://www.arboflexbranche.nl/

STOOF
Stichting Opleiding & Ontwikkeling Flexbranche
http://www.stoof-online.nl/

RI&E
Steunpunt Risico Inventarisatie & Evaluatie

homepage

Identiteitsdocumenten
Informatie website over identiteitsdocumenten
http://www.identiteitsdocumenten.nl/

ID Checker
Online identiteitscontrole

Home

Leren-Werken
Informatieve website over de combinative werken en leren
http://www.leren-werken.nl/

EVC
Erkenning Verworven Competenties
http://www.kenniscentrumevc.nl/

NVI
Nederlandse Vereniging van Incasso-ondernemingen
http://www.nvio.nl/

Arbeidsinspectie
Informatie website over de Arbeidsinspectie
http://www.arbeidsinspectie.nl/

Antwoord voor Bedrijven
De website van de overheid voor ondernemers; wegwijs in regels, vergunningen en subsidies
http://www.antwoordvoorbedrijven.nl/

Kijk ook eens op de nieuwspagina